Algemene voorwaarden cliënten

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: De natuurlijke persoon welke zich aanmeld via de website ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl
Bewindvoerder: De aangesloten bewindvoerders bij de websites ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl
Three of Clubs B.V. De initiatiefnemer van de websites ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl

De diensten van de websites ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl

Ikwileenbewindvoerder.nl

Via deze website kunnen cliënten zich aanmelden welke een beschermingsbewindvoerder wensen. Ikwileenbewindvoerder.nl brengt de situatie van de cliënt in kaart en zorgt voor een match met een passende bewindvoerder welke is aangesloten bij het initiatief.

Via deze website kunnen eveneens cliënten welke een andere bewindvoerder wensen zich aanmelden. Ikwileenbewindvoerder.nl brengt de situatie en wensen van de cliënt in kaart, dit door een telefonische intake met cliënt en indien noodzakelijk contact met huidige bewindvoerder van cliënt. Met deze informatie wordt de casus voorgedragen aan een beschermingsbewindvoerder welke gekoppeld is aan het initiatief.

De websites en diensten zorgen enkel voor een mogelijke match met een passende beschermingsbewindvoerder.

Kosten voortkomend uit het aanvragen en wisselen van bewindvoering

Aan een aanmelding van de cliënt bij de websites ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilvanmijnbewindvoerderaf.nl zijn voor de cliënt geen kosten verbonden. Cliënten zullen nimmer een factuur van de websites ikwileenbewindvoerder.nl, ikwilbudgetbeheer.nl of Three of Clubs B.V. ontvangen.

Wanneer de aanvraag van cliënt leidt tot een aanvraag of verzoekschrift zijn er kosten verschuldigd aan de rechtbank en de gekoppelde bewindvoerder. De bewindvoerder waarmee gekoppeld wordt zal de cliënt op de hoogte stellen van de kosten hiervan. De kosten komen enkel tot stand wanneer er een ondertekende aanvraag of ondertekend verzoekschrift is verzonden naar de rechtbank.

Three of Clubs B.V.

Three of Clubs B.V. is initiatiefnemer voor beide websites en voert de screening van de cliënten uit. Het is voor cliënten welke zich aanmelden via de websites ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl niet mogelijk om bij Three of Clubs B.V. onder bewind gesteld te worden. Three of Clubs B.V. heeft geen verantwoordelijk omtrent het traject en dienstverlening van aangesloten bewindvoerders. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de beschermingsbewindvoerder zelf. ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl

Verplichtingen cliënt

De cliënt geeft bij aanmelding en intake bij de websites ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl openheid van zaken en beantwoord de vragen naar waarheid.

Informatie en registratie

Om te komen tot een volledig beeld van de situatie van de cliënt en het matchen met bewindvoerders is informatie en het verwerken hiervan noodzakelijk.
De door de cliënt verstrekte informatie wordt door Three of Clubs B.V. verwerkt en gedeeld met een aangesloten beschermingsbewindvoerder en/of, indien er sprake is van een overname, de huidige beschermingsbewindvoerder van cliënt. De persoonlijke informatie van cliënten wordt enkel gedeeld met bovenstaande partijen en nimmer met derde partijen.
Op deze registratie is wet AVG van toepassing. Tevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring

Aansprakelijkheid

Three of Clubs B.V. biedt de websites ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl aan als dienst. Een service welke cliënten en passende beschermingsbewindvoerders bij elkaar brengt. Three of Clubs B.V. heeft geen aansprakelijkheid over de werkzaamheden en diensten welke aangesloten bewindvoerders uitvoeren voor de doorverwezen cliënten. Slotbepaling: Three of Clubs B.V. is bevoegd tegemoet te komen aan zwaarwegende onbillijkheden die zich bij de toepassing van deze regeling kunnen voordoen. Elke aangemelde cliënt bij websites ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilvanmijnbewindvoerderaf.nl cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring welke op de websites gepubliceerd staan. Daarnaast worden deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden.

 

December 2018