Wat is bewindvoering? Een helder overzicht!

Bewindvoering of (beschermings)bewind is een veelgebruikt begrip in de Nederlandse taal, maar veel mensen weten eigenlijk niet precies wat bewindvoering is. Ze weten dat het een juridische term is en dat het iets te maken heeft met financiële problemen. Je komt de term bijvoorbeeld wel eens tegen op het nieuws of in televisieprogramma’s, zoals “Da’s Goed Geregeld” van RTL 4. In onderstaande tekst wordt uiteengezet wat bewindvoering nu eigenlijk betekent en worden de belangrijkste begrippen rondom bewindvoering uitgelegd. Ter afsluiting wordt getoond hoe je snel en gemakkelijk bewind kunt aanvragen via ikwileenbewindvoerder.nl en wat de kosten hiervan zijn.

Betekenis/definitie van bewindvoering

Het bewind of bewindvoering is een juridische, beschermende maatregel van de rechtbank voor mensen boven de achttien jaar die niet in staat zijn om zelfstandig te zorgen voor geldzaken en eigendom. Een betrokkene wordt niet zomaar onder bewind geplaatst. Dit gaat over het algemeen samen met het hebben van een lichamelijke of geestelijke beperking of het hebben van problematische schulden. Ook worden door middel van beschermingsbewind derden beschermd en wordt misbruik van de financiële situatie voorkomen. Bij bewind draag je de zeggenschap over geld en bezittingen over aan een bewindvoerder.

Verschil tussen bewind, mentorschap en curatele

Er zijn verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om iemand te beschermen: bewind, mentorschap en curatele. Bewind wordt door een kantonrechter opgelegd, wanneer een persoon niet in staat is zijn geldzaken en bezittingen in goede orde te beheren. Van mentorschap spreek je, wanneer iemand niet kan beslissen over niet-financiële zaken. Denk hierbij aan verzorging, behandeling en begeleiding. Curatele betreft personen die zowel de financiële als de persoonlijke zaken niet zelfstandig kunnen regelen. Daarnaast kun je bewindvoering aanvragen wanneer er sprake is van faillissement en nalatenschap.

Soorten bewindvoering

Je wordt dus onder bewind geplaatst bij het hebben van een lichamelijke of geestelijke beperking of bij het hebben van schulden. Er zijn vier soorten bewindvoering: volledig, beperkt, tijdelijk en afwezigheidsbewind. Bij een volledige bewindvoering staat al het bezit en geld van de betrokkene onder bewind. Bij een beperkt bewindvoering slechts een deel van het eigendom en geld. Bij een tijdelijke bewindvoering vindt het bewind plaats over een afgesproken periode. Bij afwezigheidsbewind is de betrokkene afwezig. Bijvoorbeeld, de betrokkene is vermist of vertrokken zonder zijn zaken geregeld te hebben.

Vraag bewindvoering gemakkelijk aan

Het klinkt allemaal vrij ingewikkeld, maar je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is. Op onze website kun je gemakkelijk en gratis een bewindvoerder aanvragen of overstappen van bewindvoerder. Hierbij krijg je altijd een betrouwbare bewindvoerder bij jou in de buurt dankzij het landelijke netwerk van bewindvoerders waarvan we gebruik maken. Een aanvraag is vaak al binnen enkele dagen geregeld. Bij een overstap regelt je nieuwe bewindvoerder daarnaast zo snel mogelijk alles officieel via de rechtbank. Bij vragen kun je altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Niet tevreden over je bewindvoerder?

Het kan altijd zijn dat je een klacht hebt over je bewindvoerder. Een klacht kun je indienen bij de kantonrechter. Deze beoordeelt de klachten en kan jou en je bewindvoerder uitnodigen voor een zitting. Ontstaat er een onwerkbare situatie, dan kun je zelfs besluiten om van bewindvoerder overstappen. Ook dit verzoekschrift dien je in bij de kantonrechter of je stapt gemakkelijk over online via ikwileenbewindvoerder.nl.

Kun je ook voor iemand anders bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering kun je ook voor iemand anders aanvragen, wanneer deze zijn financiële situatie niet meer onder controle heeft. Je kunt bewind aanvragen voor onderstaande personen in jouw omgeving.

  • Echtgenoot of partner.
  • Ouders.
  • Kinderen of kleinkinderen.
  • Broers of zussen.
  • Ooms en tantes.
  • Neven en nichten.

Ben je zelf bewindvoerder?

Ook is het mogelijk op onze website jouw diensten en kwaliteiten als professionele bewindvoerder aan te bieden. Op de website kun je je aanmelden voor een vrijblijvende telefonische kennismaking.