Veelgestelde vragen

Ik ben ontevreden over mijn bewindvoerder, wat kan ik doen?

Als je problemen hebt met je bewindvoerder, bijvoorbeeld omdat je je leefgeld te laat krijgt of omdat de communicatie slecht is, moet je die problemen altijd eerst met je bewindvoerder bespreken. Komen jullie er samen niet uit? Vraag dan een overstap naar een andere  bewindvoerder aan. Wij helpen je aan een betrouwbare bewindvoerder in jouw buurt!

Ik heb geen schulden meer, kan ik de bewindvoering stopzetten?

Bewindvoering wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Wanneer je van mening bent dat er geen bewindvoering meer noodzakelijk is kun je dit overleggen met je bewindvoerder. Ook kun je de kantonrechter verzoeken het bewind te beëindigen middels een opzegbrief.

Kan ik meer leefgeld krijgen?

De hoogte van je leefgeld hangt natuurlijk af van je financiële situatie. Een nieuwe bewindvoerder is daarom niet altijd de oplossing. Als je meer leefgeld wil, bespreek dit dan met je huidige bewindvoerder.

Kan ik overstappen naar een andere bewindvoerder?

Jazeker. Wij helpen je daar graag mee. De enige voorwaarde is dat je de problemen al hebt besproken met je huidige bewindvoerder. Vraag gelijk een overstap aan op de website.

Wat kost een bewindvoerder?

Een aanvraag of overstap via ikwileenbewindvoerder.nl kost jou niets! De bewindvoerder rekent vaste tarieven die door de overheid zijn bepaald. In veel gevallen vergoedt de gemeente deze kosten.

Hoe lang duurt een aanvraag of overstap?

Dankzij ons landelijke netwerk van bewindvoerders hebben we altijd wel een betrouwbare bewindvoerder in jouw buurt. Een aanvraag is daardoor meestal binnen enkele dagen geregeld! Bij een overstap helpt je nieuwe bewindvoerder vervolgens om alles zo snel mogelijk officieel via de rechtbank te regelen.

Hoe werkt ikwileenbewindvoerder.nl?

Of je nu voor het eerst een bewindvoerder nodig hebt, of wilt overstappen naar een andere bewindvoerder, wij helpen je. Nadat je een bewindvoerder bij ons hebt aangevraagd, gaan we gelijk voor je aan de slag. Dankzij ons landelijke netwerk van betrouwbare bewindvoerders kunnen we je vaak al binnen enkele dagen aan je bewindvoerder voorstellen! Vraag vandaag nog een bewindvoerder aan via de website.

Kan ik bij jullie rekenen op een betrouwbare bewindvoerder?

Ja. Wij werken alleen met betrouwbare bewindvoerders. We controleren eerst onze bewindvoerders voordat wij jou aan hen koppelen.

Voor wie is beschermingsbewindvoering een passende oplossing?

U kunt beschermingsbewindvoering aanvragen als er sprake is van de volgende omstandigheden;

 • U heeft een lichamelijke beperking waardoor u niet in staat bent uw financiën zelf te regelen.
 • U heeft een geestelijke beperking of aandoening waardoor u niet in staat bent uw financiën zelfstandig te regelen.
 • U heeft een problematische schuldenlast waar u zelf niet meer uit komt en u kan niet met geld omgaan.Het is van belang dat wanneer u kiest voor beschermingsbewind dat u hier volledig achter kunt staan. Door de maatregel beschermingsbewind geeft u namelijk de financiële controle uit handen.

Bewindvoering bij een problematische schuldenlast?

Wanneer u een problematische schulden ( hoge schuldenlast ) heeft kan u beschermingsbewind aanvragen. Wanneer u zich aanmeld op onze website zal één van onze bewindvoerders contact met u opnemen om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Wanneer beschermingsbewindvoering een passende oplossing blijkt te zijn dan helpt de bewindvoerder u met het aanvragen van het bewind bij de rechtbank in uw regio.

Let op: Beschermingsbewindvoerder lossen vaak de schulden niet zelf op. Zij brengen uw financiële situatie in kaart en zullen u, indien dit mogelijk is, helpen om een schuldenregeling tot stand te laten komen. Als de schuldenregeling geregeld is duurt het doorgaans drie jaar tot u schuldenvrij bent.

Is beschermingsbewindvoering vrijwillig?

Beschermingsbewind wordt door u of uw familieleden aangevraagd bij de rechtbank. Onze beschermingsbewindvoerders helpen u hier vanzelfsprekend bij. De Kantonrechter zal uw aanvraag beoordelen en beslissen of beschermingsbewind een passende maatregel voor u is. Wanneer de kantonrechter het eens is met uw aanvraag wordt er een beschikking afgegeven. In deze beschikking staat beschreven wie uw bewindvoerder is en per wanneer het bewind ingesteld wordt.

Doordat de kantonrechter een beschikking heeft afgegeven krijgt de beschermingsbewindvoerder het beheer over uw geld en goederen. U kunt hier dan zelfstandige besluiten meer over nemen. U bent dan niet meer handelingsbevoegd en heeft voor het aangaan van overeenkomsten etc. het akkoord van de beschermingsbewindvoerder nodig.

Doorgaans doen mensen vrijwillig de aanvraag voor beschermingsbewindvoering. Als het bewind is uitgesproken krijgt uw bewindvoerder de controle over uw financiële situatie en mag hier zelfstandig
zaken in regelen. De bewindvoerder heeft dan geen toestemming meer nodig van u. Vanzelfsprekend zal een bewindvoerder, indien mogelijk, grotere beslissingen met u bespreken.

Bewindvoering is in principe vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als u het bewind wilt beëindigen zal u hiervoor een verzoek moeten doen bij de rechtbank. De bewindvoerder wordt eveneens gevraagd of deze het eens met de beëindiging.

Wat doet een beschermingsbewindvoerder precies?

Samengevat neemt een beschermingsbewindvoerder uw gehele financiën over. De beschermingsbewindvoerder vertegenwoordigd en beheerd uw geld en goederen. Enkele taken van een beschermingsbewindvoerder zijn:

• Het controleren of de betrokkene de inkomsten ontvangt waar hij of zij recht op heeft.
• De betaling van gewone dagelijkse uitgaven
• Zorgen voor dagelijks onderhoud van de goederen, dit indien nodig! ( Eigen woning etc. )
• Doen van belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen
• Bijhouden van administratie van inkomsten en uitgaven. ( hier legt de bewindvoerder jaarlijks
verantwoording voor af aan u en/of de rechtbank)
• Zorgen voor een doelmatige belegging van het vermogen ( indien van toepassing)
• Ondersteunen en begeleiden naar een minnelijk of wettelijk schuldsanering traject
• Contacten onderhouden met ketenpartners o.a. rechtbank, hulpverlening en schuldeisers.

Zijn jullie bewindvoerders betrouwbaar?

Onze bewindvoerders zijn allemaal erkent door de rechtbank, dit is een landelijke verplichting. Naast deze erkenning hebben wij met de bewindvoerders persoonlijk hun werkwijze besproken. Ikwileenbewindvoerder.nl vind het erg belangrijk dat de aangesloten bewindvoerder een goede en open communicatie hebben met de hun klanten, wij zijn van mening dat dit de betrouwbaarheid te
goed komt.

Voor wie is bewindvoering NIET geschikt

Beschermingsbewindvoering is niet in alle situaties de geschikte oplossing, de volgende situaties zijn niet of zeer moeizaam te combineren met beschermingsbewindvoering.

– U bent zelfstandig ondernemer.
– Uw bankrekeningen zijn geblokkeerd door een interne of externe registratie.
– U wilt zelf de volledige regie houden over uw financiën.

Wat zijn de kosten van bewindvoering?

Beschermingsbewindvoering kost geld, ieder jaar worden de tarieven door de overheid vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze kosten moet u in beginsel zelf betalen. Als uw inkomen rond het sociaal minimum zit dan kan er doorgaans bijzondere bijstand aangevraagd worden bij uw gemeente. De gemeente betaald dan de kosten voor bewindvoering.

Kosten 2020 incl. BTW van een nieuw dossier zijn:

Griffiekosten rechtspraak €83,00
Maandelijks een persoon €116,26
Maandelijks gezin €139,54
Maandelijks een persoon met problematische schulden €150,44
Maandelijks gezin met problematische schulden €180,49
Vermogen > € 1.000.000,- 0,75% van het vermogen
Intakekosten een persoon €657,03
Intakekosten gezin € 787,71
Opstellen Eindrekening en verantwoording € 246,84
Woningontruiming/-verkoop / verhuizing €410,19
Beheer PGB maandelijks €51,22
Uurtarief €80,57

Stappenplan bij klachten over uw bewindvoerder?

U heeft een professionele beschermingsbewindvoerder, maar het wilt niet helemaal lekker vlotten. De communicatie gaat niet goed, afspraken worden niet nagekomen of u heeft het gevoel dat er misschien meer aan de hand is, zoals: nalatigheid of mogelijk fraude. In dit artikel behandelen we stap voor stap hoe u een klacht kunt indienen over de betreffende bewindvoerder. Waar moet je zijn en wie kun je in vertrouwen nemen? Ontdek alles wat u moet weten over klachten over uw bewindvoerder.

Stap 1: ga een gesprek aan
Het is misschien niet makkelijk, maar wel het belangrijkste: ga de confrontatie aan. Door een gesprek aan te gaan, weet uw bewindvoerder wat er speelt. Bovendien lucht het op. Een bewindvoerder heeft meerdere cliënten en het kan zijn dat er simpele miscommunicatie is geweest. Vergeet niet dat een bewindvoerder ook een mens is. Ieder mens maakt fouten. Het kan zijn dat u vanzelf van alles in uw hoofd haalt, terwijl de werkelijkheid anders is. Doe daarom geen aannames. Ga het gesprek dus aan en analyseer hoe uw bewindvoerder op het gesprek reageert.

Stap 2: blijf kalm, dreig niet of maak ruzie
Het heeft geen enkele zin om in discussie te gaan. Emoties kunnen hoog oplopen bij een discussie. Gaat u dreigen, slaan of eigendommen vernielen dan kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Bovendien kan dit tegen u werken, wanneer u besluit om naar de kantonrechter te stappen. Indien uw bewindvoerder uw klacht niet serieus neemt dan kunt u het beste vervolgstappen ondernemen.

Stap 3: officiële klacht indienen bij de bewindvoerder Voor het indienen van een klacht bij uw bewindvoerder heeft u geen advocaat nodig. Als u toch een
advocaat wilt, dan dient u dit eventueel zelf te betalen. Vraag bij het bedrijf van uw bewindvoerder na wat de officiële klachtenprocedure is. In de meeste gevallen dient u een brief te schrijven. Extra tip: stuur een aangetekende brief én bewaar het bonnetje. Klachten over uw bewindvoerder? Zorg dat u bewijslast opbouwt bij een eventuele rechtsgang.

 • In uw klachtenbrief komt kort samengevat het volgende aan bod:
  Uw woonadres
  Adres bedrijf van de bewindvoerder
  Datum en plaats
  Onderwerp
  Datum ingang beschermingsbewind
  Datum wanneer de klachten zijn ontstaan
  Beknopte samenvatting van de inhoudelijke klacht
  Voorstel wat u wenst van de bewindvoerder
  Een redelijk termijn wanneer u een schriftelijke reactie wenst, zoals 10 dagen.
  Uw volledige naam en uw handtekening

Wettelijk is de bewindvoerder verplicht binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht te reageren. Het is in de praktijk niet altijd mogelijk uw klacht binnen deze termijn af te handelen, een termijn van 10 dagen is hierdoor meer passend.

Wanneer de bewindvoerder is aangesloten bij een branchevereniging kunt u hier eveneens uw klacht neerleggen.

Ook de kantonrechter is een optie om de klacht op te lossen, zie hiervoor de volgende stap. In de door de bewindvoerder aangereikte klachtenprocedure staan alle mogelijkheden voor het indienen van klachten beschreven. Een bewindvoeringskantoor is verplicht een klachtenprocedure te hebben en een beschrijving hiervan op verzoek te verstrekken.

Stap 4: ga naar de kantonrechter
De 10 werkdagen zijn verstreken en u heeft niets vernomen van uw bewindvoerder? Geen schriftelijke reactie, telefoontje of een uitnodiging voor een gesprek? Dan is het tijd om vervolgstappen te ondernemen. U heeft er immers alles aan gedaan om tot een oplossing te komen. Gelukkig kunt u nog
altijd naar de kantonrechter stappen. Uw huidige bewindvoerder ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een oproep voor een zitting. De rechter geeft u dan de gelegenheid om zelf uw klacht uit te leggen. Als de rechter u gelijk geeft dan wordt de bewindvoerder gedwongen om mee te werken met een oplossing. De kantonrechter is eigenlijk de laatste stap als u klachten over uw bewindvoerder heeft. Maar het is nog altijd mogelijk om over te stappen, u kunt dit dan meteen aan de kantonrechter verzoeken.

Stap 5: Wanneer uw klachten niet tot een verbetering leiden of het vertrouwen beschadigd is.
Wanneer het doorlopen van de klachtenprocedure van uw bewindvoerder niet leidt tot een positieve samenwerking of wanneer er sprake is van een vertrouwensbreuk kunt u een verzoek doen om over te stappen van bewindvoerder. Onze bewindvoerders helpen u graag bij deze procedure, hiervoor kunt u zich aanmelden op onze website.