Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

Wat betekend dat voor U

De websites ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl zijn een initiatief/onderdeel van Three of Clubs B.V. Three of Clubs B.V. verwerkt persoons- en financiële gegevens van de bij ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl aangemelde clienten. Om tot een goede doorverwijzing en match van cliënten en beschermingsbewindvoerders te komen zijn deze gegevens noodzakelijk. Wij dienen zorgvuldig en correct met deze gegevens om te gaan en in de onderstaande verklaring kunt u lezen op welke manier dit bij Three of Clubs B.V. ten uitvoering wordt gebracht. De volgende gegevens worden door ons verwerkt, gebruikt en bewaard. Persoonsgegevens en financiële gegevens welke noodzakelijk zijn om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn: – Naam, geboortedatum, adres en woonplaats; – Betaalgegevens en banktransacties; – Gegevens van uw inkomen; – Gegevens van uw vermogen ( hierbij kunt u denken aan uw spaargelden, waarde eigen woning etc.) – Gegevens van de belastingdienst (aangiften/ beslissingen); – Gegevens met betrekking tot uw schulden; – Gegevens van mogelijk inwonende personen (denk aan partner, kinderen/ kostganger). Bijzondere gegevens. Naast de normale persoonsgegevens kan het ook zijn dat wij bijzondere gegevens over u registreren/ ontvangen van u of van derden en deze verwerken. Indien u gebruikt maakt van de diensten van ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl worden als bijzondere gegevens gebruikt: – Indien van toepassing medische gegevens, dit wanneer dit de grondslag voor beschermingsbewindvoering betreft of als informatie voor een gematchte beschermingsbewindvoerder.

 

Verwerken van de gegevens

De gegevens welke wij registreren/ verwerken worden gebruikt voor de navolgende zaken: -De gegevens van cliënten worden verwerkt tot een intakeverslag. Dit verslag wordt gedeeld met een aan het project en de cliënt gekoppelde beschermingsbewindvoerder. – Contacten/ informeren van cliënt alsmede indien van toepassing de betrokken hulpverleners, begeleiders, schuldhulpverleners, schuldeisers of anders betrokkenen (derden).

 

Opslag van gegevens

Uw gegevens worden bewaard in een elektronisch door wachtwoord beveiligde omgeving alsmede in diverse softwaresystemen welke door Three of Clubs B.V. worden gebruikt. Door Three of Clubs B.V. worden de navolgende systemen gebruikt: – Office 365/ Microsoft b.v. (ten behoeve van o.a. e-mailverkeer en het maken van het verslag. ) – Op onze Website worden cookies gebruikt, dit om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun surfgedrag op de website. – Inzendingen van formulieren op de Website worden in een database opgeslagen.

 

Bewaartermijn gegevens

De gegevens worden bewaard tot het moment dat er een beschikking of weigering is afgegeven in uw aanvraag. De maximale termijn hiervoor is 6 maanden.

 

Delen van gegevens

Gegevens worden door Three of Clubs B.V. waar nodig met derden gedeeld indien dit nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van de diensten behorende bij ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilvanmijnbewindvoerderaf.nl of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De door de cliënt verstrekte informatie wordt gedeeld met aan het initiatief ikwileenbewindvoerder.nl en ikwilbudgetbeheer.nl gekoppelde bewindvoerder.

 

Beveiliging

Three of Clubs B.V. beveiligd gegevens om misbruik, verlies of onbevoegde toegang of handelingen met uw gegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden opgeslagen op een computersysteem welke is voorzien van antivirus en firewall. Uw gegevens worden beveiligd door een sterk wachtwoord. De Website is voorzien van een SSL certificaat waardoor formulieren worden verzonden via een beveiligde verbinding via https:// Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn, verzoek ik U om contact op te nemen met ons via info@ikwileenbewindvoerder.nl.

 

Website / Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies, deze cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers en hun surfgedrag op de website. Deze gegeven worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden met de website ontwikkelaar gedeeld t.b.v. dit optimaliseren.

 

Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Mochten deze niet correct zijn, zullen wij deze aanpassen en als het niet nodig is om deze te bewaren zullen wij ze verwijderen. Om uw gegevens in te zien kunt U een persoonlijk verzoek sturen naar: – Per mail info@ikwileenbewindvoerder.nl – Per post naar: Three of Clubs B.V. t.a.v. de directie Postbus 1004 6436ZG Amstenrade